Make it BORDERRESS

สำนักงานที่ปรึกษาบัญชีและภาษี บริคส์ แอนด์ ยูเค มีสำนักงานสาขา 4แห่ง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2,500 บริษัทในประเทศญี่ปุ่น
เราเป็นบริษัทพันธกิจญี่ปุ่น ดำเนินงานบริหารจัดการโดยมาตรฐานญี่ปุ่น ซี่งได้ได้รับคำชื่นชม และความไว้วางใจในงานบริการจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา นอกจากงานบริการด้านบัญชีและภาษีแล้ว ทางเรายังได้ให้คำแนะนำ งานบริการด้านการบริหารจัดการด้านแรงงาน การจับคู่ทางธุรกิจ

ชื่อบริษัท
บริษัท บริคส์ แอนด์ ยูเค (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท
นายอุชิโอะ คาจิอุระ( ใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีและภาษี เลขที่ 3083 สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีและภาษี นาโกยา )
นายกวีพจน์ โพธิ์วิจิตร (ผู้จัดการสำนักงาน)
ที่อยู่
54 BB. Building 15th Floor,(Room No.1507)
Sukhumvit 21 (Asoke),
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
Google Map >
TEL
02-1174628
FAX
02-1174629
Povijit Kaweephot

กรรมการผู้จัดการ

กวีพจน์ โพธิ์วิจิตร

ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนมอนบุโช) มาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ปี คศ.1990 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทโยฮาชิ Toyohashi University of Technology,Japan และเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ที่เมืองโทโยฮาชิ เป็นเวลา 10ปี ในแผนกการค้า การตลาดต่างประเทศ ระหว่างนั้นได้เดินทางไปจัดตั้งบริษัทและปฎิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา บริหารจัดการการค้าต่างประเทศ ที่กรุงเทพ เป็นเวลา 4ปี.
เข้าทำงานบริษัท Bricks&UK ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2012 จนถึงปัจจุบัน
เป็นผู้จัดตั้งบริษัท Bricks&UK (Thailand) จำกัด สาขากรุงเทพ และดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการจน ถึงปัจจุบัน

Access