Thai languagepage

Make it BORDERRESS

สำนักงานที่ปรึกษาบัญชีและภาษี บริคส์ แอนด์ ยูเค มีสำนักงานสาขา 4แห่ง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2,500 บริษัทในประเทศญี่ปุ่น
เราเป็นบริษัทพันธกิจญี่ปุ่น ดำเนินงานบริหารจัดการโดยมาตรฐานญี่ปุ่น ซี่งได้ได้รับคำชื่นชม และความไว้วางใจในงานบริการจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา นอกจากงานบริการด้านบัญชีและภาษีแล้ว ทางเรายังได้ให้คำแนะนำ งานบริการด้านการบริหารจัดการด้านแรงงาน การจับคู่ทางธุรกิจ

 • ลูกค้าพึงพอใจในค่าบริการ โดยสามารถทำความเข้าใจ เข้าถึงเนื้อหางานบริการอย่างชัดเจน

  สำนักงานบริคส์ แอนด์ ยูเค มีหน้าที่หลัก เน้นในการสนับสนุน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือลูกค้า SME ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แน่นอนว่าเราจะนำเสนองานบริการบัญชีเน้นคุณภาพเป็หนลัก โดยนำเสนอค่าบริการที่เหมาะสมกับโจทย์ลูกค้าแต่ละราย

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ผู้บริหารญี่ปุ่นในไทยในงานด้านบัญชี

  หนึ่งในอุปสรรคปัญหา คือเกิดปัญหาความไม่เข้าใจ จากการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดการ ผู้บริหารญี่ปุ่น กับ พนักงานคนไทย ปัญหาดังกล่าวจะได้รับการดูแล แก้ไข จากทีมงานนักบัญชีของเรา ซี่งจะเป็นคนกลางในการสื่อสาร แก้ปัญหาหน้างานให้สำเร็จได้อย่างดี

 • เสนองานบริการคุณภาพ โดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ

  เราจะยึดหลัก นำเสนองานบริการคุณภาพขั้นสูงให้กับลูกค้า โดยมาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น โดยมีการปฎิบัติงานให้สอดคล้อง คล่องตัวกับกฎระเบียบการทำงานของบริษัทในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป

ชื่อบริษัท
บริษัท บริคส์ แอนด์ ยูเค (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท
นายอุชิโอะ คาจิอุระ( ใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีและภาษี เลขที่ 3083 สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีและภาษี นาโกยา )
นายกวีพจน์ โพธิ์วิจิตร (ผู้จัดการสำนักงาน)
ที่อยู่
54 BB. Building 15th Floor,(Room No.1507)
Sukhumvit 21 (Asoke),
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
Google Map >
TEL
02-1174628
FAX
02-1174629
Povijit Kaweephot

กรรมการผู้จัดการ

กวีพจน์ โพธิ์วิจิตร

ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนมอนบุโช) มาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ปี คศ.1990 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทโยฮาชิ Toyohashi University of Technology,Japan และเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ที่เมืองโทโยฮาชิ เป็นเวลา 10ปี ในแผนกการค้า การตลาดต่างประเทศ ระหว่างนั้นได้เดินทางไปจัดตั้งบริษัทและปฎิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา บริหารจัดการการค้าต่างประเทศ ที่กรุงเทพ เป็นเวลา 4ปี.
เข้าทำงานบริษัท Bricks&UK ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2012 จนถึงปัจจุบัน
เป็นผู้จัดตั้งบริษัท Bricks&UK (Thailand) จำกัด สาขากรุงเทพ และดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการจน ถึงปัจจุบัน

 • タイ事務所

  Senior Accounting Manager

  Ice

 • タイ事務所

  Senior Accountant

  Bus

 • タイ事務所

  Senior Accountant

  Imm

 • タイ事務所

  Senior Accountant

  Rei

Access